A magyar rendőrség feladatai és szervezete

Dátum
Szerzők
Hajdu, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szeretném bemutatni a Magyar Rendőrség szervezetét és feladatait, e mellett elengedhetetlen kitérni a közigazgatás rendszerére és a rendőrség abban elfoglalt helyére. A szakdolgozati témaválasztásom szakterületét illetően egyértelműen befolyásolt és inspirált a tanulmányaim során megszerzett ismeretanyag. Fontosnak tartom azonban, hogy átfogó képet alkossak az egész közigazgatási rendszerről. Tehát a rendőrség olyan állami szervnek minősül, amelynek legfontosabb feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, a törvények és a szabályok betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása. Magyarországon a rendőrség feladatai a rendszerváltás óta átalakultak azonban vannak alapvető tevékenységek, amik változatlanul maradtak és vannak olyanok melyek az évek során jelentek meg ezeket mutatom be dolgozatomban továbbá országunkban, mint tudjuk egy egységes centralizált rendőrség működik, ami belső szervezetét tekintve differenciál. Szeretnék arra választ adni hogy a jelen és a jövő folyamatainak a hatására még tagoltabbá válik e vagy megmarad egy szilárd egységes központosított rendszernek. Ezek mellett pedig kitérek olyan fontos fogalmak megmagyárázásra is mint a közbiztonság és a közrend, illetve bemutatom a rendőrség egyes külön részeit, intézkedéseit és ezekhez társuló követelményeket és alapelveket.
Leírás
Kulcsszavak
rendőrség, közigazgatás, feladatok, szervezet
Forrás