Agressziókezelési nehézségek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az agresszió feldolgozási módjait vizsgáltam az agresszió kezelési nehézségekkel küzdő csoportokban úgy, mint az öngyilkosok, alkoholbetegek, bűnelkövetők között. A feszültség kezelésének irányait, pontosabban annak kifelé és befelé fordított útját vizsgáltam a különböző mintákban. Szerettem volna feltárni, hogy melyik csoportban magasabb az agresszió megnyilvánulásának gyakorisága, milyen eltérések vannak a csoportok között, illetve azonos jelenséget vizsgáló tesztek mennyire hoznak azonos eredményt. Hipotézisem szerint az öngyilkosokra és az alkoholistákra jellemző a befelé irányuló agresszió magasabb szintje. A bűnelkövetőknél ez alacsonyabb mértékű. Az öngyilkosokra és alkoholistákra jellemző az önagresszió, ingerlékenység. A bűnelkövetők csoportjára az extraverzió magasabb szintje jellemző. Az agresszió kinyilvánításának gyakorisága a bűnelkövetők csoportjában a leggyakoribb. A vizsgálatban a Harag és Düh kifejezésmód skálát, az Eysenck-féle személyiség kérdőívet (EPQ) és a Picture Frustration Test: Rosenzweig-féle frusztrációs teszt (PFT) alkalmaztam.

Leírás
Kulcsszavak
agresszió, PFT, öngyilkos, alkoholfüggő, bűnöző
Forrás