A szülők megváltozott szerepe a zöld óvodai program megvalósításában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásom oka, hogy fontosnak tartom az óvodás gyermekek megismertetését nekik való tartalmakon keresztül, a természet szépségével, sokszínűségével. A rajta élő állatokkal, növényekkel, geológiai képződményekkel, valamit a föld bolygót veszélyeztető, egészségkárosító magatartásformákkal, hogy tudják ők és családjaik mit tehetnek ezekkel a káros, romboló hatások ellen. El kell sajátítaniuk hogyan, viselkedjenek a természetben, hogyan bánjanak a földet benépesítő élőlényekkel. Meg kell tanítani őket arra, hogy a természet egy tökéletesen felépített gépezet, ahol minden élőlénynek, legyen az növény, állat vagy ember, fontos szerepe van. Nincs olyan a természeteben, hogy haszontalan. Koragyermekkorban fogékonyabbak, empatikusabbak az élő és az élettelen környezettel egyaránt. A természetre való rácsodálkozással, az őket körülvevő világ tevékeny megismerésével, elültethető bennük egy környezetvédő, természetszerető felnőtt csírája.

Leírás
Kulcsszavak
környezeti nevelés, zöld óvoda, család
Forrás