A Debrecen-halápi Álló-hegy vegetáció- és természetvédelmi flóratérképezése, valamint természetes és mesterséges rehabilitációjának vizsgálata

Dátum
2010-05-11T07:20:50Z
Szerzők
Udvari, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Dél-Nyírség kistájban elhelyezkedő, fokozottan védett, megközelítőleg 10 hektáros Álló-hegyi erdőnek készítettem el az aktuális vegetációtérképét 1:2500 méretarányban. A vegetációtérkép terepi bejárások, cönológiai felvételek és fajlista, valamint 1:10000 szintvonalas térkép (69-242) és légifelvétel (2005) alapján készült. A kutatási terület egyike és talán a legértékesebbike a még épségben megmaradt edafikus erdőssztyepp foltoknak. A 2010-ben elkészült vegetációtérkép 5 társulást ábrázol. A terület meredek homokbuckáinak tetején és széles buckahátain nyírségi pusztai tölgyest (Melampyro debreceniensi-Quercetum roboris), mélyebben fekvő, üde térszínein gyöngyvirágos tölgyest (Convallario-Quercetum roboris) találunk. A pusztai tölgyesben két szegélytársulás: csormolyás-kocsordos (Melampyro debreceniensi-Peucedanetum oreoselini) és citromkocsordos-gólyaorr szegély (Peucedano oreoselini-Geranietum sanguinei), valamint egy mezofil gyeptársulás, a nyírségi homoki sztyepprét (Pulsatillo hungaricae-Festucetum rupicolae) is fellelhető.
Leírás
Kulcsszavak
vegetációtérképezés, Álló-hegy
Forrás