A Facebook Like addikcióra való hajlam a külső és belső kontroll tükrében

Dátum
2014-05-03T17:37:12Z
Szerzők
Papp, Konrád
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mára a Facebook olyannyira betört a köztudatba, hogy lépten-nyomon hallunk róla barátainktól, ismerőseinktől vagy akár elvétve a buszon, villamoson, éttermekben. A kutatásomban a Facebook Like függőséget kívánom vizsgálni a kontrollhely szempontjából. A kutatásom konkrét témafelvetése az, hogy vajon a kontroll helye befolyásolja-e a Like függőségre való hajlamot, illetve, hogy melyik kontrollhely az, amely mellett nagyobb valószínűséggel alakul ki függőség. A Facebookkal kapcsolatban már rengeteg pszichológiai és egyéb tudományág által képviselt vizsgálat született, de az általam megfogalmazott jelenség konkrét vizsgálatával vagy fogalmával még nem találkoztam, ezért érdeklődéssel vártam, hogy a kutatás milyen eredményeket mutat majd.
Leírás
Kulcsszavak
Facebook, függőség, kontroll, like
Forrás