A fogorvosok egészségi állapota

Dátum
Szerzők
Bánki, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a fogorvosok egészségi állapotának a bemutatását választottam. E téma ismertetéséhez szükségesnek tartottam a burnout szindróma kifejtését, mivel a pszichés és a szomatikus egészség egymásra hatással van. A tárgykör igen széles, ezért az orvostanhallgatók, az egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosok, kiemelt szegmensként a fogorvosok érintettségét szeretném feltérképezni. Ki kívánok térni a pszichés jelenség kialakulásának okaira és tüneteire, a pszichoszomatikus megjelenési formákra. Keresem a választ továbbá arra, hogy a segítő szakmában dolgozók miért érintettebbek a társadalom többi tagjánál.
Leírás
Kulcsszavak
burnout, kiégés, orvostanhallgató
Forrás