Törökország elhúzódó csatlakozási törekvései az Európai Unióhoz

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jóllehet az Európai Unió több évtizedes története a bővítések jegyében telt el; az egyes országokkal folytatott csatlakozási tárgyalások során mindig egyre élesebben merült fel a kérdés, hogy vajon meddig tatható fenn ez a folyamat anélkül, hogy az eredeti alapító szerződésekben megfogalmazott célkitűzések ne sérüljenek. Abban, hogy az elmúlt évtizedekben az európai közvéleményt ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták, Törökországnak igen csak nagy szerepe van. Szakdolgozatom célja Törökország és az Európai Unió évtizedekre visszanyúló kapcsolatrendszerének bemutatása. Dolgozatomban figyelemmel kísérhetjük, hogy a földrajzilag főként Ázsiában elhelyezkedő Törökország, miként igyekszik az „európaiság” követelményének megfelelve, európai létezésének jogát egyre szélesebb uniós körben elismertetni. Kutatási témám egyediségét az adja, hogy - a hasonló kérdésköröket feszegető tanulmányok felépítéstől eltérően - a vállalatok stratégiaalkotásának folyamata során előszeretettel alkalmazott SWOT-elemzési rendszer segítségével vizsgálom meg az Európai Unió szempontjából, hogy a három problémás terület metszéspontjában elhelyezkedő ország milyen potenciális erősségekkel és gyengeségekkel rendelkezik, illetve egy esetleges török csatlakozás milyen lehetőségeket és veszélyeket rejt magában.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, Törökország, EU bővítési politika, EU-csatlakozás
Forrás