Foszfátionok megkötődésének kinetikai vizsgálata savanyú homoktalajon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A foszfátionok savanyú homoktalajon való szorpcióját P-32 heterogén izotópcserével tanulmányoztam. A talajmintákat desztillált vízzel és 0-10-4 mol/dm3 tartományban több különböző koncentrációjú KH2PO4 oldattal kevertetve vizsgáltam a heterogén izotópcsere időfüggését, és ábrázoltam a talaj relatív radioaktivitását az idő függvényében. Abban az esetben, ha a talajmintát desztillált vízzel kevertettem, az izotópcsere kinetikája jól leírható volt az egyféle reverzibilis kötőhelyet feltételező kinetikai modellel. Ha viszont a reakcióelegy hozzáadott foszfátot is tartalmazott, a pontok nagymértékben szórtak, vagy szabályos, de az egy kötőhelyes modellnél bonyolultabb elrendeződést mutattak. A kísérleteket úgy is módosítottam, hogy a talajmintákat egy nappal előre beáztattam a KH2PO4 oldatba, ebben az esetben a pontok jól illeszkedtek az egy kötőhelyes modellre. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a hozzáadott foszfátot tartalmazó reakcióelegyeknél sokkal lassabban áll be az egyensúly, mint azoknál, ahol a talajmintát desztillált vízzel kevertettük, így a heterogén izotópcsere ideje alatt a rendszer még nem volt steady-state állapotban. Ennek lehetséges magyarázata, hogy ha a talajoldathoz foszfátot adunk, akkor a reverzibilis szorpció mellett gyors irreverzibilis megkötődés is zajlik.

Leírás
Kulcsszavak
heterogén izotópcsere, talaj, foszfátmegkötés
Forrás