A binaurális ütemek hatása a figyelemre és a hangulatra depressziós tünetek figyelembevételével

Dátum
Szerzők
Imrek, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a figyelemi teljesítmény és a hangulat változásait vizsgáltam meg egy figyelmi teszt elvégzése során. Kutatásom arra irányult, hogy felmérjem a különböző frekvenciasávokon sugárzott binaurális ütemekkel létrehozott audio-ingercsomagok hatását ezen a két területen. A vizsgálatban három különböző elrendezést alkalmaztam, és minden résztvevő elvégezte a feladatot mind a három feltétellel. Az eredmények alapján egyértelmű tendeciák voltak megfigyelhetőek a három feltétel által kiváltott hatásokban. Mind a hangulat mind pedig a figyelmi teljesítmény eredményeiben láthatóak eltérések. A depressziós tünetek jelenléte nem volt hatással a binaurális ütemek befolyásoló erejére egyik területen sem ebben a vizsgálatban.
Leírás
Kulcsszavak
figyelem, hangulat, frekvenciakövetés, depresszió, binaurális ütemek
Forrás