A beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálata és fejlesztési lehetőségei egy nyíregyházi óvodai csoportban

Dátum
Szerzők
Dudicsné Bakti, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Fontos tisztában lennie az óvodapedagógusnak azzal,hogy adott korcsoportban így az óvodások körében,hogyan működnek a beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok s milyen zavarok tapasztalhatók normál intellektusú tipikus fejlődésű gyerekek esetében.Szakdolgozatom célja arra rávilágítani,hogy az óvodás gyermek beszédészlelésének és megértésének minőségét vizsgálni ésfejleszteni ,ha problémát érzékelünk kiemelkedően fontos.
Leírás
Kulcsszavak
beszédészlelés, beszédértés, GMP diagnosztika
Forrás