Egyetemes történeti elbeszélés és felekezeti hangsúlyok Benczédi Székely István és Gersei Pethő Gergely világkrónikáiban

Dátum
Szerzők
Vályi, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban két krónikát hasonlítok össze, Benczédi Székely István és Gersei Pethő Gergely világkrónikáit. A dolgozatban azt vizsgálom, hogy melyek azok az események, amelyek mindkét krónikában szerepelnek. Továbbá a dolgozat része az egyetemes zsinatok vizsgálata, keresztény dogmatika fejlődése, egyház külső és belső konfliktusai illetve az egyházzal szembeni mozgalmak. A dolgozat továbbá kitér a két krónikaíró életére, és a krónikák általános jellemzésére is.
Leírás
Kulcsszavak
Benczédi Székely István, Gersei Pethő Gergely, krónika, Husz János, Luther Márton
Forrás