A hatalom különböző szintjeinek tárgyalási stílust befolyásoló hatása

Dátum
Szerzők
Deli, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás célja a különböző mértékű hatalom befolyásának vizsgálata az integratív alkufolyamat során megnyilvánuló lehetséges stratégiákra. Különös tekintettel az egyéni, illetve a közös érdek preferenciájára. Adott pozíció, mennyire hat a döntések meghozatalára. Mennyire válik dominánssá az egyén, ha hatalom kerül a kezébe, illetve mennyire tartja szem előtt a közösség érdekeit.
Leírás
Kulcsszavak
hatalom szintjeinek hatása
Forrás