A priming jelenségének hatásvizsgálata a reklámok megítélésének tekintetében

Dátum
Szerzők
Raffay, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A nagy műhelymunka alapvetően az automatikus folyamatokkal foglalkozik. Ezen belül is a szubliminális befolyásolás történetével, kísérleteivel, valós felhasználási módozataival. Számba veszi a dolgozat az érzékelés, a szelektív figyelem, a tudatosság nélküli észlelés, a parafoveális látás, a perceptuális elhárítás és az automatikus folyamatok jellegzetességeit. Ezt követően a priming jelenségét mutatja be néhány fontos vizsgálat kapcsán, majd érinti a reklámok, társadalmi célú reklámok világát. A kísérlet pedig a priming és a társadalmi célú reklámok kísérleti személyekre gyakorolt hatását vizsgálja.
Leírás
Kulcsszavak
priming, reklám, szubliminális, társadalmi célú reklám, automatikus folyamatok, parafoveális látás, perceptuális elhárítás, szelektív figyelem
Forrás