Ifj. Iványi-Grünwald Béla életpályája és munkásságának állomásai

Dátum
Szerzők
Nagy, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a két világháború ideje alatt szárnyat bontó ígéretes szellemtörténész ifj. Iványi-Grünwald Béla életét és történetírásának néhány kérdését vizsgálom meg. Munkássága két nagyobb részre osztható a magyarországira és az angliai emigrációs éveire. Célom a róla szóló feljegyzések összegyűjtése, rendszerezése és elhelyezése a történelemben, munkásságával egyetemben.
Leírás
Kulcsszavak
történetírás, életpálya, szellemtörténet, emigráció, Angliai Magyarok Tanácsa
Forrás