A KKV-k helyzete és fejlődési lehetőségeik a Gránitkert Kft. bemutatásával

Dátum
Szerzők
Nagy, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a kis- és középvállalkozások helyzetéről és fejlődési lehetőségeiről írtam, egy konkrét vállalkozás, a Gránitkert Kft. bemutatásán keresztül. A dolgozatom készítésénél nagy mértékben támaszkodtam több hazai és külföldi szerző vállalkozásokkal kapcsolatos szakirodalmi írásaira. Felhasználtam a jogszabályokban, statisztikákban megjelenített adatokat, ismereteket is. Dolgozatomat több helyen illusztráltam saját készítésű, de a szakirodalmakra támaszkodó ábrákkal. Kutatásomhoz kérdőíves felmérést alkalmaztam a Gránitkert Kft.-nél megjelenő ügyfelek válaszait elemezve, értékelve. Interjút készítettem továbbá a cég vezetőjével is. E két módszer feldolgozott eredményei által igazolódtak az 5 pontban megfogalmazott hipotéziseim. A vállalat bemutatása, a szakirodalmak és kutatási eredmények megalapozták a megfelelő következtetések, javaslatok megfogalmazását, melyek által értékes és alkalmazható ismeretek birtokába juthatunk.
Leírás
Kulcsszavak
KKV, versenyképesség, innováció
Forrás