Magyarországi Botrytis cinerea gomba szabadföldi izolátumainak azoxystrobin rezisztencia vizsgálata

Dátum
2012-05-07T05:30:08Z
Szerzők
Bérczesné Szojka, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Botrytis nemzetség olyan fonalas gombákat tartalmaz, melyek fitopatogének és mezőgazdaságilag jelentős kórokozók. A Botrytis cinerea bizonyítottan 235 gazdanövényt képes megtámadni, és rajtuk a szürkerothadást kiváltani. A szürkerothadás elleni küzdelem hagyományosan vegyszerekkel történik. A védelem megvalósítása azonban nem egyszerű feladat, mivel a gomba rendkívüli genetikai változékonysága miatt nagyon hamar kialakulhat különböző kemikáliákkal szembeni rezisztencia, valamint a kezeléseknek komoly anyagi, környezetterhelési illetve élelmiszerbiztonsági vonatkozásai vannak. Mindezek miatt a Botrytis cinerea genotípusok és populációs struktúrák vizsgálata egyre inkább a korszerű növényvédelmi stratégiák integráns részévé válik. A quinol oxidáz gátlók (QoI) családjába tartozó fungicidek hatásosan alkalmazhatók számos növényi betegséggel szemben. A mitokondriális légzést, így az ATP képződést gátolják azáltal, hogy kötődnek a citokróm bc1 enzim komplexhez, megakadályozva az elektron transzfert a citokróm b és a citokróm c1 között. Az ellenük kialakult rezisztenciának két mechanizmusa van. Az egyik a citokróm b gén (CYTB) pontmutációján alapszik: a glicin alaninra történő kicserélődése a 143-as kodonpozícióban magasfokú rezisztenciához vezet. A CYTB gén a mitokondriális genomban található, mely egy sejtben több kópiában is jelen van. Amennyiben a kópiák közt eltérés van, heteroplazmiáról beszélünk. A másik mechanizmus az alternatív, cianid rezisztens légzés, melyet az alternatív oxidáz tart fenn. A kutatások a következő kérdések megválaszolására irányultak: Létezik-e egyértelmű összefüggés a QoI rezisztencia és a CYTB-ben leírt mutáció között a magyarországi Botrytis cinerea populációkban? A heteroplazmia mértéke befolyásolja-e a rezisztencia szintjét? Megállapítottuk, hogy a magasfokú rezisztenciával rendelkező izolátumok mindegyikében jelen van a CYTB gén mutációja, azonban a mérsékelten rezisztens izolátumok nem mindegyikében volt kimutatható, tehát a rezisztenciát nem minden esetben a CYTB gén mutációja okozza. Továbbá kimutattuk a heteroplazmia mértékének, ezáltal a rezisztencia szintjének változását a fungiciddel történő kezelés hatására.
Leírás
Kulcsszavak
Botrytis cinerea, QoI rezisztencia, citokróm b
Forrás