A korrupciós bűncselekmények jellemzése, kialakulásának háttere, illetve azok felderíthetősége

Dátum
Szerzők
Csoma, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„A demokrácia maga a korrupció melegágya”. Fogalmazta meg Gombár Csaba. Ez az a gondolat, amiből világossá válik számunkra, hogy a korrupció a népuralom megjelenése óta jelen van a legtöbb társadalom életében. Néhol kevésbé, máshol intenzívebben. Az utóbbi években azonban talán méginkább súlyosbodott a helyzet. Ma már mondhatjuk, hogy az élet minden területére kiterjed a probléma. Számos kérdés felmerül a témával kapcsolatban: Mi a korrupció megjelenésének a konkrét oka, hogyan előzhető meg, illetve, hogy mik a lehetséges megoldások. Dolgozatom célja, hogy ezekre a kérdésekre választ találjak, illetve betekintést adjak a jelenség kialakulásának hátterébe. A korrupció ún. „zsákfogalom”, komplex jelenség, mivel rendkívül heterogén magatartástípusokat foglal magába. Nem született rá nemzetközi konszenzussal létrehozott konkrét definíció. Létezik politikai, illetve büntetőjogi meghatározás is, viszont alapvetően nem büntetőjogi fogalomról van szó. Mindezek mellett a társadalomtudományi szakirodalomban is előfordul többféle fogalom, amely országonként, illetve sok esetben szerzőnként is eltérő megfogalmazással és tartalommal rendelkezik. A már létező meghatározások definiálás helyett inkább körül írják a jelenséget. Mivel több ilyen értelmezés született, három kiemelkedőt szeretnék közülük megemlíteni. Két hazai, illetve egy nemzetközi értelmezést. Hankiss Elemér vélekedése szerint a korrupció a javak társadalmi elosztásának torzulása. Személy szerint én ezt tartom a legegyszerűbb, és leglogikusabb meghatározásnak, tekintve, hogy a korrupció jelensége leegyszerűsítve annyit jelent, hogy valaki olyan honoráriumot kap bizonyos szolgáltatásáért, amire eredetileg ő nem jogosult. Ennek következtében a neki járó juttatáson felül többletet kap, elvonva azt a társadalom további tagjától, ami torzulást eredményez a javak elosztása során.
Leírás
Kulcsszavak
korrupció, paraszolvencia, gazdasági korrupció, igazságszolgáltatás
Forrás