Cholnoky Jenő Alföld-kutatása

Dátum
Szerzők
Katona, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom központi témáját a Cholnoky Jenő által koordinált Alföld-kutatás képezi. Az ehhez a kutatáshoz kapcsolódó folyamatokat egy sokkal nagyobb nézőpontból akartam munkámban láttatni: ez az ideológia- és tudománytörténeti aspektus. Így próbáltam rávilágítani arra, hogy egy világszemlélet nemcsak egy egyént, hanem egy egész nemzetet meghatároz. A dualizmus korától kezdve az első világháborún át ez egyre inkább felerősödött. A Horthy Miklós nevével fémjelzett korban, a Trianonra adott válaszként, elérte tetőpontját, és a keresztény-nemzeti gondolatban öltött testet. Arra kerestem a választ, hogy a nacionalizmusnak mint eszmének az uralkodó időszakában hol és hogyan foglalnak helyet Cholnoky Jenő alföldi vizsgálatai, illetve tudományos karrierjét, hivatástudatát miként határozta meg ez az ideológia. Továbbá az Alföldre mint tájra vonatkozó történelmi sajátosságokat, többletjelentéseket próbáltam lajstromba venni.
Leírás
Kulcsszavak
Cholnoky Jenő, Alföld, ideológia, nemzetállam, nacionalizmus, korszellem, identitás, táj és ember, kultusz, tudomány, kultúra, hagyomány, dualizmus, Horthy-korszak, földrajzi egység, történelmi tudat, kulturális egység
Forrás