Visual analysis and geometric modeling of metal foams Fémhabok képi elemzése és geometriai modellezése

Dátum
Szerzők
Varga , Tamás Antal
Mankovits, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The development of an efficient procedure for 3D modelling and finite element simulation of metal foamsis one of the greatest challenges to engineer researchers nowadays. Creating 3D CAD model is alone a demandingengineering task due to its extremely complex geometry, and the proper finite element analysis process is still in thecenter of the research. The aim of this project is to analyze the related literature and to adapt the results may beconsidered.
A mérnöki kutatások egyik nagy kihívása a mára már széles körben alkalmazott fémhabok geometriaimodellezése, valamint a megalkotott 3D-s modell numerikus szilárdságtani vizsgálata. A fémhab struktúrájameglehetősen bonyolult, így a valóságot jól megközelítő CAD modell előállítása önmagában is komoly mérnökifeladat, annak adott terhelésre történő végeselemes szimulációja pedig a kutatások középpontjában áll. A projektezen részének célja az előzőekben tárgyalt témakörökre vonatkozó nemzetközi szakirodalom kritikai elemzése és azeredmények adaptálási lehetőségei, továbbá egy térfogatelemzési eljárás bemutatása a fémhab celláivalkapcsolatban.
Kulcsszavak
fémhabok
Forrás