Marketingkommunikációhoz kapcsolódó kutatás a hajdúnánási református óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkahelyem, a Református Óvoda, eddig is tett erőfeszítéseket azért, hogy megismertesse, elfogadtassa magát és az óvodában folyó keresztyén pedagógiai munkát a közvéleménnyel. Munkatársaim és jó magam is érezzük azonban, hogy erősítenünk kell intézményünk marketing és PR tevékenységét. Nincsenek pontos információink arról, hogy mennyire eredményes az eddigi marketing munkánk, s milyen irányban kellene elmozdulni, milyen tevékenységi területeken kellene tartalmi bővítéseket megvalósítani, ill. milyen új lehetőségeket kellene kihasználnunk. Dolgozatommal óvodám munkáját szeretném segíteni, előre mozdítani. Áttekintem a marketing, ezen belül az iskolamarketing tudományterület által eddig feltárt alapvető fogalmakat, tényeket, ismereteket, azokat a marketing eszközöket, amelyek segítenek abban, hogy óvodámat jobban megismertessem a közvéleménnyel, s erősítsem a rólunk kialakult pozitív képet. Következtetéseket vonok le az általános marketing ismeretekből óvodánkra vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
marketing, vevő elégedettség, óvoda
Forrás