A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) terjeszkedése Debrecenben

Dátum
2010-04-20T09:40:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A madarak városiasodása a civilizációk fejlődésével egyidejű. Az ember közelsége egyes fajoknak új lehetőségeket kínáltak, amely főként a táplálékszerzésben és a fészkelési lehetőségekben mutatkozott meg. A dolmányos varjú (Corvus cornix L.) is azokhoz a fajokhoz tartozik, amelyek hamar felismerték a városokban rejlő lehetőségeket és többek között magas intelligenciájuknak köszönhetően, hamar ki is aknázták azokat. Debreceni megjelenéséről, mint fészkelő faj 1959-től beszélhetünk, az 1970-es évektől számítva már állandó költőfajnak minősül és fokozatos állományerősödését figyelhetjük meg. Kutatásomat a fajjal kapcsolatban az egész városra kiterjesztettem, de rendszeresen elsősorban Debrecen északi városrészében végeztem, ahol az élőhelyi adottságoknak köszönhetően nagyobb számban lelt otthonra a faj városi populációjának számos egyede. Irodalmi adatokra és saját megfigyeléseimre támaszkodva vázoltam a dolmányos varjú városiasodásának főbb okait, amelyek közül kiemelendő a vadgazdálkodás szerepe. Ezek mellett fontos tényezők a városokban megbújó táplálkozási- és fészkelési lehetőségek. A tavaszi aspektusban fészekfelmérést végeztem, amelynek köszönhetően 2006-ban 11, 2007-ben 12, 2008-ban 24, amíg 2009-ben 25 lakott fészket derítettem fel. A fészkek 12 különböző fafajon (kocsányos tölgyön, erdei fenyőn, fehér akácon, japánakácon, fekete fenyőn, nyugati ostorfán, lepényfán, platánon, fehér nyáron, narancsepren, ezüstjuhar, turkesztáni szilen), legtöbb esetben 14-19 méteres magasságban, minden esetben a fa csúcsán, rejtve voltak megtalálhatóak. Megállapítást nyert, hogy a faj városiasodott egyedei nem a fafajt, hanem a fa tulajdonságait (magasság, környezet) részesítik előnyben fészkelésükkor és a legtöbb esetben évente új fészket építenek. Debrecenben a párok jóformán az egész várost felosztották egymás között, amely revíreket évről-évre megtartanak. 2007-, 2008-, és 2009 tavaszán kosaras daru segítségével összesen 16 fészekhez sikerült feljutnunk, amelynek köszönhetően összesen 38 egyedet láttunk el színes gyűrűvel, hogy azok később egyedileg azonosíthatóak legyenek. Az eddigi visszajelzések alapján valószínűsíthető, hogy a fiatalok nem hagyják el a várost, annak varjúpopulációját tovább növelik. Ezek mellet az is látható, hogy az urbanizálódott dolmányos varjak a város falain belül kiváló feltételeket találtak szaporodásukhoz. Lakott fészkenként 4-5 egyeddel számolva az északi városrész varjúállománya jelentős. Ez a létszám hatalmas károkat okoz a városi madárfaunának, mivel számos esetben a varjak fészekrablásának esnek áldozatául. Ezek mellett a varjak zajongása, és az egyre gyakrabban megfigyelhető agresszív magatartásuk is aggodalomra ad okot. A faj városon belüli gyérítése jelenleg még nem megoldott. Megoldást elsősorban a vadgazdák magasabb fokú gyérítő munkája-, városon belül bizonyos preventív lépések (pl.: fészkek leverés, riasztás) vagy csapdázás (pl.: Larsen-csapda, kandli) jelentene. Mindezek tudatában fontos feladatnak tartom a faj urbanizációs folyamatának további kutatását és azok eredményeinek függvényében az esetleges beavatkozást.

Leírás
Kulcsszavak
dolmányos varjú, Corvus cornix, urbanizáció, fészekfelmérés, színes gyűrűzés
Forrás