A LEADER program bemutatása a Dél-Zempléni akciócsoport térségében

Dátum
Szerzők
Barócsi, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vidékfejlesztés napjainkban elengedhetetlenül fontos szerepet játszik. A mezőgazdaság mellett hangsúlyt kell fektetni a visszamaradott, leszakadó térségek segítésére is. Ugyanis ha támogatjuk a vidéki területek fejlődését, ez magával hozhatja az új munkahelyek teremtését, visszaszoríthatja a fiatalok elvándorlását a fejlettebb régiók felé. A helyi gazdaságok erősítése közvetlenül segíti a magyar nemzetgazdaság fejlődését is. Így fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a LEADER, mint egyik fő vidékfejlesztési stratégia hogyan működik, milyen hatásokat válthatnak ki az általa megvalósult projektek az adott településre, és közvetetten az adott régióra. A LEADER program nem más, mint az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egyik alappillére. Egy olyan innovatív vidékfejlesztési módszer, amely újszerűségét az adja, hogy az eddigiekkel ellentétben, nem a felső szintekről kerülnek kiosztásra a támogatások, hanem a közösségi kezdeményezés keretében, a helyi problémák megismerésével, az alsóbb szinteken, helyi közösségek által. A LEADER program megvalósítására a Helyi Akciócsoportok hivatottak. Így szakdolgozatomban a LEADER program bemutatása volt a célom, a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség térségében. Kísérletet tettem arra, hogy különböző primer és szekunder kutatások formájában elemezzem a program a térségben kifejtett hatásait, a benne rejlő lehetőségeket, valamint az eddig elért eredményeket. A program minél több aspektusból való bemutatásához kutató munkát végeztem, amely során mélyinterjút készítettem a HACS vezetőjével valamint kérdőív formájában kértem ki a szövetség tagjainak a véleményét programról. A kapott eredményeket igyekeztem kiértékelni és azokat összehasonlítva a térség szempontjából fontos következtetéseket levonni.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, LEADER
Forrás