A nemi erkölcs elleni bűncselekményekről és nyomozásukról

Dátum
2013-01-29T09:20:03Z
Szerzők
Terdik, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket választottam. Azért éppen erre a témára esett a választásom, mert a legtöbb nemi erkölcs elleni bűncselekmény áldozatául nők illetve gyerekek esnek, ezért a gyengébb nem képviselőjeként különösen érzékenyen érint engem az a tény, hogy egyes adatok szerint minden ötödik nő nemi erőszak áldozata lesz élete során. A témaválasztásom helyességét erősítette továbbá az is, hogy a nemi erkölcs elleni bűncselekmények sajnos kezdeti időktől fellelhetőek, tehát már az ókorban is felmerült az igény, hogy valamilyen módon visszaszorítsák az ilyen jellegű deliktumok elkövetését. Azonban sajnálatos módon bűnelkövető mindig lesz, így a nemi erkölcs és az egyén szexuális szabadsága is sérelmet fog szenvedni. A mérséklés viszont nem elhanyagolandó dolog, ugyanis a mellékelt statisztikákból ki fog derülni, hogy az elkövetések száma az évek során hál’ Istennek mindenképpen csökkenő tendenciát mutat.
Leírás
Kulcsszavak
nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Forrás