A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A helyi adók meghatározó szerepet játszanak az önkormányzatok autonómiájának biztosításában. Dolgozatom első részét egy általános elméleti bemutatással kezdem, melyben kitérek a helyi adók kialakulására, jellemzőire és típusaira. Továbbá bemutatásra kerül a helyi önkormányzatok általános és pénzügyi autonómiája. Ezt követően kitérek a helyi önkormányzatok bevételi forrásaira is. Dolgozatom központi részeként a helyi adók általános szabályait vizsgálva mutatom be a hatályos magyar helyi adókat. Végezetül pedig a KSH adatai alapján szemléltetem a helyi önkormányzatok helyi adókból származó bevételeit.

Leírás
Kulcsszavak
helyi adók, bevételi források, önkormányzat
Forrás