A laktóz és D-galaktóz anyagcsere molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Aspergillus nidulans gombában

Dátum
Szerzők
Kovácsné Orosz, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A bgaD/lacpA génpár élettani induktora a D-galaktóz, és nem a D-galaktóz lebontás valamelyik köztese. A LacpA és a LacpB transzporterek együttesen felelősek a laktóz sejtbe juttatásáért. A lacpA és lacpB gének laktózzal és D-galaktózzal indukálhatók, de a cellobióz és a szoforóz csak a lacpB gént indukálják. A lacpB géntermék élettani szerepe a laktóz és a cellobióz transzportja.
Our experiments showed that D-galactose catabolism – either via the canonical Leloir pathway or the alternative oxido-reductive pathway – was not necessery for the induction of the bgaD-lacpA gene cluster to occur in the presence of D-glalctose. The LacpA and LacpB transporters appear to be jointly responsible for lactose uptake in A. nidulans under physiological conditions. The lacpA and lacpB are strongly induced by lactose and D-galactose but just the lacpB gene is induced by cellobiose and sophorose. The physiological role of the lacpB gene product are the transport of lactose and cellobiose.
Leírás
Kulcsszavak
Aspergillus nidulans, laktóz katabolizmus, laktóz permeáz, béta-galaktozidáz, D-galaktóz, Leloir útvonal, oxido-reduktív útvonal, D-galactose, Leloir pathway, oxido-reductive pathway, beta-galactosidase, lactose catabolism, lactose permease
Forrás