A cégalapítás elméleti és gyakorlati kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat öt fejezetből áll. A gazdasági társaságok rövid történelmi előzményeit követően a társasági jogról tudunk meg egy kicsit többet: fogalma, alanyai; ezt követően kifejtem a létesítő okirat alaki és tartalmi követelményeit. A IV. fejezetben a kérdőíves kutatásom kielemzését olvashatjuk, majd utolsó fejezetként egy korlátolt felelősségű társaság létrejöttének is a tanúi lehetünk. A kérdőíves felmérésemben és a korlátolt felelősségű társaság alapítása során is tárgyalom az elméleti és a gyakorlati kérdéseket, melyek a cégalapításra vonatkoznak. Munkám során elsősorban a magyar jogszabályokat, szakirodalmakat, folyóiratokat, az Internetet, valamint az ügyvédi irodában megszerzett és a tanulmányaim során szerzett ismereteimet használtam fel. A dolgozatomat behatárolta a téma terjedelme és nagysága, és a kérdőívet kitöltők száma. Mégis remélem, hogy ez a dolgozat a társasági joggal foglalkozók, cégalapítás előtt állók és érdeklődő olvasók számára egyfajta összefoglalást, iránymutatást adhat.

Leírás
Kulcsszavak
cégalapítás, társasági jog, létesítő okirat, gazdasági társaság, egyszerűsített cégeljárás, szerződésminta
Forrás