Új sejtvonalak létrehozása és jellemzése kémiai rákkeltőkkel előidézett kísérletes daganatokból

Dátum
2010-02-03T21:35:24Z
Szerzők
Trencsényi, György
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kísérletes eredményeink alapján a célkitűzéseinkben megfogalmazottaknak eleget tettünk. A kísérletek során a primer hepatocelluláris carcinoma (He/De) és a mesoblastos nephroma (Ne/De) sejttenyészetből sejtvonalat indítottunk. A létrehozott sejtvonalak fagyasztva tárolhatók, illetve reimplantálhatóak kísérleti állatokba. A My1/De jelzésű myelomonoblastos sejtek, ha korlátozott ideig is, de sejttenyészetben 50-60 napig fenntarthatóak és szintén reimplantálhatóak. A kémiai karcinogenezissel nyert sejtvonalak lehetővé teszik a gyógyszeres kezelés előzetes in vitro kipróbálását, majd az eredmények alapján annak állatkísérletes ellenőrzését, mely a későbbi humán terápia alapjait veti meg. Patkány hepatocarcinoma (He/De), mesoblastos nephroma (Ne/De), illetve myelomonblastos leukaemia (My1/De) sejtek patkányok vesetokja alá ültetve áttéteket adnak a parathymicalis nyirokcsomókba. Tus alkalmazásával bebizonyítottuk, hogy a vesetok nyirokerei és a parathymicalis nyirokcsomók között összeköttetés van. Szövettani, GLUT transzporterekkel végzett immuncitokémiai, immunhisztokémiai, 18FDG-vel végzett autoradiographiás és szerv-eloszlásos vizsgálatok ugyancsak azt bizonyították, hogy a parathymicalis nyirokcsomók a vesetok alatt növekedő tumorok „sentinel” nyirokcsomói. A nyirokcsomók transzplantációjával kimutattuk, hogy a metastasisok 106 daganatsejt jelenléte esetén a 3-6.-ik napon mutathatók ki, és a metastasis-képző potenciál független a primer tumorok növekedési sebességétől. A vesetok-prathymicalis nyirokcsomó komplex alkalmasnak tűnik az áttétképződés izolált vizsgálatára in vivo, illeteve a secunder tumorok tulajdonságainak alaposabb vizsgálatára. A kémiailag indukált hepatocarcinoma sejtek kromatin kondenzációs folyamatai és kromatinstruktúrája jelentősen különbözik mind a nyugvó, mind a regenerálódó máj sejtjeinek kromatinstruktúrájától. Normál, regenerálódó és daganatos májsejtek kromatin struktúráit összehasonlítva a nyugvó májsejtekben dekondenzált fátyolszerű kromatin, a regenerálódó sejtek sejtmagjaiban változatos szerkezetű kromatin struktúrák figyelhetők meg. A daganatos sejtek kromatinjára a nagyfokú szupertekercseltség jellemző. ----- We have established new cell lines from N-nitrosodimethylamine induced hepatocellular carcinoma (He/De) and mesoblastic nephroma (Ne/De). The hepatocarcinoma (HeDe) and nephroblastoma (NeDe) cell lines and the tumors have been characterized with respect to their expression of GLUT-1 and GLUT-3 glucose transporters. We have examined the relationship between 18FDG uptake and the expression of facilitative glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-3). The higher 18FDG uptake of tumor cells correlated with the GLUT-1 or GLUT-3 expression. Tumor cell lines expressed higher relative levels of GLUT transporters than the control cells. Significant differences were observed among the expressions of the tumors and the tumor cell lines. Our experiments have shown that chemically induced hepatocellular carcinoma (He/De), mesoblastic nephroma (Ne/De) and myelomonocytic leukemia (My1/De) tumor cells implanted under the capsule of the kidney generate metastases in the parathymic lymph nodes. This was proved by the subcapsular implantation of clooidal ink particles, histopathology, immunohistchemistry, whole-body autoradiography and tissue distribution experiments of 18FDG uptake. We regard the renal capsule–parathymic lymph node complex as an isolated system which provides an experimental approach to study angiogenesis and the potential role of parathymic lymph nodes in malignant transformation. Our system contributes to the understanding of: (a) the metastatic potential of rodent tumors; (b) the connection between the number of primary tumor cells and the temporal aspects of metastatic development. Finally our method is suitable for the experimental demonstration of chemical prevention of metastases formation. We have found that the basic differences of potential diagnostic importance among chromatin structures of resting (Go), regenerating and hepatocellular tumor cells: 1. Nuclei of resting cells contain decondensed chromatin referred to as chromatin veil. Most of the open nuclei maintained their round shape or were only slightly elongated. 2. Nuclei of regenerating cells opened up easily and showed a vide variety of chromatin structures, typical to logaritmically growing cells with most of the cells being in S phase. 3. Supercoiling was evident from the early stage of chromatin condensation referred to as veil-like chromatin in nuclei of hepatoma cells. The tendency of intensive supercoiling in nuclei of tumor cells could be traced throughout the cell cycle.
Leírás
Kulcsszavak
18FDG felvétel, 18FDG uptake, glükóz transzporterek, glucose (GLUT) transporters, hepatocelluláris carcinoma, hepatocellular carcinoma, kémiai karcinogenezis, chemical carcinogenesis, kromatinkondenzáció, chromatin condensation, mesoblastos nephroma, mesoblastic nephroma, metasztázis modell, metastasis model, myelomonoblastos leukaemia, myelomonoblastic leukemia, parathymicalis nyirokcsomó, parathymic lymph node, primer tumor, primary tumor, sejtvonal, cell line, teljes test autoradiográfia, whole body autoradiography
Forrás