Internet, sport és televízió hármas szimbiózisa

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a sport és a média kapcsolatrendszerének komplex átalakulási folyamatával foglalkoztam. Latba vetve a kérdéskör összetettségét, bonyolult, állandó mozgásban lévő működését, pusztán egy adott terület részletesebb elemzése helyett igyekeztem inkább a témakör lehető legtöbb vonatkozását, vagyis nyelvi, jogi és technomediális vetületét is megragadni. Figyelmem középpontjában azért mégiscsak az utóbbi, vagyis az átalakulás technomediális szempontból történő vizsgálata állt, a sport és a média kapcsolatában ugyanis véleményem szerint a technikai lehetőségek fejlődése, elsősorban a televízió, később pedig az internet megjelenése hozta meg azokat a fordulópontokat, amelyek leginkább érdemesek a kutatásra.

Leírás
Kulcsszavak
internet, sport, televízió
Forrás