Nem konvencionális monetáris politikai eszközök

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom során arra kerestem a választ, hogy a Magyar Nemzeti Bank rendhagyó, nem konvencionális eszközei hatásosak voltak-e a 2008-as pénzügyi válság kezelésében. Milyen állapotban érte a hazai gazdaságot az Európába is begyűrűző krízis helyzet? A válság elhúzódásában milyen szerepet játszottak a külső sérülékenységi tényezők? Fontosnak tartottam meghatározni ezeket a kockázatokat, hogy kiderüljön, hogy az intézkedések, amelyek a gazdaság helyreállítását irányozták helyesek voltak-e. Milyen korlátokba ütközhetett a hagyományos monetáris eszközök hatékonysága? Hogyan tudta támogatni a rendhagyó elemekkel bővült eszközrendszer a hazai gazdaságot? Dolgozatom két fő témája az Önfinanszírozási koncepció, illetve a Növekedési Hitelprogram, mint nem konvencionális eszközök bemutatása és hipotézisem szerinti eredményességük igazolása.

Leírás
Kulcsszavak
monetáris politika, nem konvencionális, pénzügyi válság, külső sérülékenység
Forrás