Szikes gyepek biomasszájának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A jelen vizsgálat célja két szikes élőhely (szikes rétek és szikes mocsarak) fitomasszájának és fajgazdagságának vizsgálata volt. A vizsgálathoz nagyszámú fitomassza minta fajok szerinti válogatásával a fitomassza és fajgazdagság kisléptékű kapcsolatát magyarázó adatokat gyűjtöttem. Mind az ökológiai vizsgálatokban, mind a természetvédelmi kezelések során leggyakrabban az össz fitomassza és fajgazdagság, valamint a holt fitomassza és fajgazdagság kapcsolatát vizsgálják. Célom az volt, hogy megvizsgáljam, vajon melyik fitomassza komponens korrelál leginkább a fajgazdagsággal, és a fitomassza mely jellemzője alapján tudunk legjobban következtetni egy terület ökológiai állapotára

Leírás
Kulcsszavak
Szikes gyep, biomassza, fitomassza
Forrás