Az önkormányzatok részére nyújtott központi költségvetési támogatások problémája

Dátum
2011-04-21T10:24:11Z
Szerzők
Sápi, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A hazánkban jellemző jelenlegi állapot ismertetésének érdekében szeretném felvázolni az önkormányzati rendszer jellemzőit, működésének és gazdálkodásának, jogi, valamint gazdasági hátterét, illetve a lakosság részére nyújtott közszolgáltatások ellátásában betöltött szerepét. Ezen ismeretek birtokában nyílik lehetőség a központi költségvetési támogatások jelentőségének értékelésére. Ezt követően a támogatási rendszer elemeinek részletes áttekintésére vállalkoztam. Indokoltnak találtam a támogatások célrendszerének, szerepének, illetve az igénylés és felhasználás szabályozásának bemutatását, majd a levonható megállapítások értelmében elemeztem az önkormányzati rendszer működésében rejlő problémákat, valamint a lehetséges megoldási alternatívákat. Mindez pedig megkövetelte, hogy kiemelt figyelmet fordítsak a szükséges reformok megvalósítását szükségessé tevő, illetve a kivitelezést akadályozó körülmények áttekintésére. Végül pedig a szakdolgozat megírása során szerzett információk alapján levonható következtetéseket fogalmaztam meg. Reményeim szerint munkám eredményeként megválaszolhatóvá válik az a kérdés, hogy a rendszer problémái miért képezik a magyar közigazgatás aktuális kérdését.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, költségvetés
Forrás