Az egyéni és őstermelő vállalkozási formák összehasonlítása jövedelmet terhelő adók és járulékfizetés szempontjából

Dátum
2011-10-25T08:15:11Z
Szerzők
Katonáné Katona, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban az egyéni és a mezőgazdasági őstermelői vállalkozói formát hasonlítom össze adózás szempontjából. Először is a dolgozatom első felében bemutatom a mezőgazdasági őstermelői forma fogalmát, tevékenységét, illetve az őstermelői igazolvány alaki és tartalmi követelményeit. Még ugyanebben a fejezetben szintén bemutatom az egyéni vállalkozót is hasonló szempontok szerint. A következő fejezetben bemutatom a két vállalkozási formának a bevételeit csökkentő és növelő tételeit, jövedelmének meghatározását, értékcsökkenési leírását, az átalányadózást, illetve járulékfizetést. Az utolsó fejezetben az előző részben írt adózási formákat hasonlítom össze.
Leírás
Kulcsszavak
Egyéni vállalkozó, Jövedelemmeghatározás
Forrás