Az érzelmi intelligencia és a motivációs szükségletek hatása a konfliktuskezelési stílusra

Dátum
Szerzők
Galambosová, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az érzelmi intelligencia, a motiváció, azon belül is a szükséglet motiváció valamint a konfliktuskezelési stílus témakörében végeztem empirikus kutatást. Elméleti szinten igyekeztem átfogó képet adni e témákkal kapcsolatban felállított elméletekről, korábbi vizsgálataikról, valamint bemutattam szervezeten belüli jelentőségüket is. Vizsgálatomban saját kutatási céljaim mellett, kitekintettem az EQ és konfliktuskezelési stílus kapcsolata témájában, korábbi kutatási eredmények saját mintámon való vizsgálatára is.
Leírás
Kulcsszavak
érzelmi intelligencia, EQ, motiváció, szükséglet, konfliktuskezelési stílus
Forrás