A regionális politika kialakulása hazai és nemzetközi viszonylatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A célom annak bemutatása, hogyan befolyásolja a nemzetközi kereskedelem és a külföldi tőkebefektetés – mint hajtóerők – a magyar területfejlesztési elgondolásokat. Valamint ezzel kapcsolatban olyan gyakran használt definíciók is ismertetésre kerülnek, mint a globalizáció, a regionalizáció és a lokalizáció illetve a közöttük lévő kapcsolat kerül kifejtésre, amely egyre nagyobb nyomást gyakorol a területfejlesztési döntésekre. E mellet pedig szükséges kitérni még olyan kulcstényezőkre is – mint például az információs rendszerek és a kommunikációs technológiák -,amelyek jelentősen felgyorsítják ezeket a folyamatokat. A dolgozatomnál elméleti vizsgálati módszert alkalmaztam, amely leíró jelleggel párosul.

Leírás
Kulcsszavak
regionális politika, telephelyelmélet, FDI
Forrás