Egy ígéretes fotodinámiás kismolekula, a diMICAAc hatásainak sejtbiológiai vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszéke által szintetizált három új akridinvázas vegyület, az ICAAc, monoMICAAc és diMICAA összehasonlító vizsgálatára került sor. A vizsgált vegyületek közül a diMICAAc volt a legígéretesebb, a mutatott fluoreszcencia és sejtpermeabilitás alapján. Az értekezés további részében a diMICAAc vagy DM és a mindössze egy funkciós csoportban különböző ismert fluoreszcens festék az akridin-narancs (AN) összehasonlító elemzésével kapcsolatos kísérletek leírását ismerhetjük meg. Az új eredmények összefoglalása alapján elmondható, hogy a két vegyület támadáspontja különböző, az AN DNS károsító hatásával, míg a DM elsősorban az intracelluláris membránrendszerek (lizoszómák) károsításával fejti ki citotoxikus hatását. A kísérleti eredmények alapján elmondható, hogy a DM az AN-hez hasonló vagy annál is ígéretesebb PDT festék lehet.


A comparative study of three new acridine-based compounds, ICAAc, monoMICAAc and diMICAAc, synthesized by the Department of Applied Chemistry of the University of Debrecen was performed. diMICAAc was the most promising of the compounds studied, based on the fluorescence and cell permeability shown. In the remainder of this thesis, experiments on the comparative analysis of diMICAAc or DM and the known fluorescent dye acridine orange (AN), which differs in only one functional group, are described. Summarizing the new results, it can be said that the two compounds have different targets of attack, with AN exerting its cytotoxic effect by damaging DNA, while DM mainly by damaging intracellular membrane systems (lysosomes). Experimental results suggest that DM may be a PDT dye similar or more promising than AN.

Leírás
Kulcsszavak
diMICAAc, akridin narancs, PDT
Forrás