Természetközeli erdőgazdálkodás természetvédelmi területen a Nyírerdő Zrt. Debreceni erdészetnél

Dátum
2012-04-12T08:32:46Z
Szerzők
Drótos, Krisztián Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Debreceni erdészetnél alkalmazott természetközeli erdőfelújítási módszerrel azaz a tuskózás nélküli pásztás felújítással foglalkoztam. Vizsgáltam a jelenben alkalmazott technológiákat. Részletesebben a kocsányos tölgy felújításnál legújabban használt sűrű hagyás fás¬ hagyás területes eljárással foglalkoztam. Vizsgáltam az alkalmazott felújítási módok ökológiai, ökonómiai és termesztés technológiai tulajdonságait. Adataim és tapasztalataim alapján javaslatokat tettem a jelenleg alkalmazott felújítási módszerekbeni változtatásokra, és rámutattam lehetséges felújítási technológiák alkalmazhatóságára és azok feltételeire.
Leírás
Kulcsszavak
Erdőhasználat, Sűrű hagyásfa
Forrás