Informatikaoktatás a szendrőládi tanodában. A vállalati társadalmi felelősségvállalás hatásai egy vállalat és a szegregátumban élő családok életében.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR, Corporate Social Responsibility) napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a profitorientált nagyvállalatok életében. A dolgozatban bemutatom a magyarországi T-systems nevű vállalat CSR tevékenységét, amely a borsodabaúj-zemplén megyei Szendrőládon valósult meg. A kutatás célja, hogy megismerjem a vállalat attitűdjét a halmozottan hátrányos helyzetű térségekkel kapcsolatban, továbbá, hogy bemutassam a CSR tevékenységek szociológiai vonatkozásait. A tanulmányban kitérek korábbi kutatási eredményekre a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsán. Ezt követően bemutatom az vállalati attitűdlehetőségeket és ezek alapján vizsgálom a T-Systems beállítódását a CSR irányába, majd megvizsgálom, hogy a kezdeményezésnek milyen hatásai lehetnek egy sérülékeny társadalmi csoport életében.

Leírás
Kulcsszavak
felzárkózás, felelősségvállalás, oktatás
Forrás