Az új államháztartási számvitel bemutatása Budapest Főváros Önkormányzat gazdálkodásának elemzésén keresztül

Dátum
2014-05-22T08:13:22Z
Szerzők
Balogh, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a 2013. évi 2014. évi Államháztartási számvitel törvényi változásait dolgozza fel. Az régi Ötv. és új Mötv. közötti eltérésekre világít rá. Bemutatom a 2013. év végén kötelezően végrehajtandó átsorolások, valamit kivezetések. A rendezőmérleg és a hozzá kapcsolódó feladatokat és előkészítések melyek lehetővé teszik a 2013 év végi zárás után az átfordító mérleg elkészítését. Így megnyithatóvá válik a 2014. év. A dolgozat második felében a fentebb említett változások hatásai vizsgálom a 2013. évi Budapest Főváros Önkormányzatának működésén keresztül. Kimutatom a nemzeti vagyon értékelésének újszerű megközelítését.A Kezelésbe-, koncesszióba-, üzemeltetésre adott eszközök átstrukturálását. Valamint az így keletkezett vagyoni csökkenéseket.
Leírás
Kulcsszavak
Államháztartás, Költségvetés
Forrás