Intézmény és környezete- egy konkrét intézmény tevékenységét meghatározó feltétel rendszerek feltárása, működésének elemzése.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ahhoz, hogy az óvodai nevelés valóban kiegészítse a családi nevelést, szoros kapcsolattartásra van szükség a családokkal. Az óvoda kiegészítő szerepe mellet a család feladata, hogy megalapozza a gyermeki személyiség fejlődésének irányait. Ahhoz, hogy hatékony legyen a gyermek fejlődése és nevelése, természetesen elengedhetetlen az óvoda és a család hatékony és eredményes együttműködése. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodai élet végére a gyermek iskolaéretté váljon. A vizsgálati eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy óvodánkban az együttműködés megfelelő. A családnak és az óvodának is megvan a felelőssége abban, hogy a gyermeki személyiség, képesség miként alakul.

Leírás
Kulcsszavak
óvodai nevelés, családi nevelés, kapcsolattartás
Forrás