Számítógéppel támogatott matematikaoktatás

Dátum
2012-04-27T10:36:28Z
Szerzők
Danczáné Modla, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy milyen IKT eszközök érhetőek el az oktatásban. Ezeket hogyan és mire lehet használni a matematikaórákon. Egy kérdőív segítségével igyekeztem felmérni, hogy mi a valóság, mennyire használják ki a pedagógusok ezeket az eszközöket illetve az eszközök által adott lehetőségeket.
Leírás
Kulcsszavak
matematika, IKT
Forrás