ST-elevációs miokardiális infarktust követő nitrogén-monoxid terápia hatása az endothél sejtek aktivációjára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Miokardiális infarktus,perkután koronáriaintervenció és stent behelyezés miatt a trombociták és endothél sejtek fokozott aktivációja következik be. Ennek következtében fenn áll a lehetősége egy újabb miokardiális infarktus kialakulásának kockázatára. Mivel a von Willebrand Faktor jelentős része az endothél sejtekből származik, ezért alkalmas azok aktivációjának megítélésére. Sok kutatás van a trombociták és az inhalatív (iNO) kapcsolatáról. Ellenben viszont kevés az információ a plazma vWF koncentrációjáról, ezáltal pedig az endothél sejtek aktivációjáról, iNO terápiát követően. Kutatásunk során 99 olyan betegeket vizsgáltunk, akik ST-elevációs miokardiális infarktust szenvedtek el és placebo, vagy iNO kezelésben részesültek. Vizsgáltuk STEMI után a plazma vWF alakulását, illetve STEMI-t követő iNO hatását az edothél sejtek aktivációjára mind akut és krónikus szakaszban.

Leírás
Kulcsszavak
STEMI, MI, NO, nitrogén-monoxid, inhalatív nitrogén-monxid, iNO, ST-elevációs, miokardiális infarktus, endothél sejtek, aktiváció, von Willebrand faktor, vWF, ELISA
Forrás