A felnőttkori tanulás lehetőségei és akadályai munka és család mellett

Dátum
Szerzők
Fekete, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a felnőttkori tanulás jellemzőit, ezen belül is kiemelten a munka mellett történő tanulást, valamint a magánélet (család) és tanulás kapcsolatát vizsgálom. Kutatásomban foglalkozom a család szerepével a felnőtt tanulók esetében, valamint a munkáltatók hozzáállását is felmérem a felnőttkori tanulást illetően. Dolgozatomban fel kívánom tárni a tanulás és a család közötti összefüggéseket, a gyermeknevelés és a családi támogatás hatását a tanulói teljesítményre és azt, hogy hogyan lehet hatékonyan összeegyeztetni a tanulást a munkahelyi és családi kötelezettségekkel. Kutatásom célja, hogy felmérjem, miként viselkedik az egyén e három különböző szerepkörben.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttkori tanulás, munka, család, akadályok
Forrás