Digitális eszközök szerepe a támogatott lakhatásban élő értelmi fogyatékos emberek önrendelkezésében

Dátum
Szerzők
Pogácsás, Bernadett Irén
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat középpontjában a digitális eszközök és az önrendelkezés összefüggései állnak. A kutatás célja feltárni a támogatott lakhatásban élő értelmi fogyatékossággal élő személyek digitalizációs esélyegyenlőségének gyakorlati megvalósulását, valamint a digitalizáció önrendelkezést támogató szerepét. Szociálpedagógiai aspektusból a dolgozat célja az értelmi fogyatékossággal élő ellátottak életminőségének javulását támogató feladatok meghatározása. A kutatás kvalitatív módszerrel, fókuszcsoportos és egyéni interjúk felvételével zajlott. A kutatás célcsoportja a felnőtt korú támogatott lakhatást igénybe vevő értelmi fogyatékossággal élő személyek. A kutatás eredményeként elmondható, hogy a digitális eszközökhöz való egyenlő esélyű hozzáférés részben és feltételekhez kötötten valósul meg, míg az értelmi fogyatékossággal élő személyek önrendelkezése túlnyomórészt sérül.
Leírás
Kulcsszavak
digitális eszközök, értelmi fogyatékossággal élő személyek, támogatott lakhatás, önrendelkezés
Forrás