Napló érdemjegy-nyilvántartó rendszer

Dátum
2006-08-02T10:47:53Z
Szerzők
Kapros, Károly
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témaválasztását egy felkérés motiválta. A miskolci Matura Gimnázium megkért, hogy készítsek egy nyilvántartó rendszert, mely lehetőséget nyújtana a gyermekek tanulmányi előmenetelének követésére az internet segítségével. A rendszer lehetőséget nyújtana a diákok jegyeinek elektronikus tárolására és lekérdezésére, melyet akár a szülők is megtehetnek bárhonnan, ahol böngészési lehetőség nyílik. Másik motiváló tényező számomra, hogy az egyetemeken már bevezetett, kisebb-nagyobb sikernek örvendő Neptun rendszer általános és középiskolás megfelelőjével még nem találkoztam, de várható, hogy ott is megjelennek hasonló rendszerek. Nyilván nem célom egy egységes tanulmányi rendszer fejlesztése, hisz ez túl nagy feladat lenne számomra, de a rendszer egy részrendszerének (jegynyilvántartás) megvalósítása nem okozhat nehézséget számomra. Az egyetemen tanult adatbázis-kezelés, és eddigi tanulmányaim jó alapot adnak a nyilvántartás elkészítéséhez. Célom tehát egy elektronikus ellenőrző létrehozása, melyet a tanárok vezetnek, és a szülők ellenőrizhetnek. Ezáltal megjelenik az ellenőrző egy virtuális megfelelője, valamint megszűnik a gyerekeknek azon kifogása, hogy „nincs nálam az ellenőrzőm, mert beszedte a tanár néni”. Gyorsabbá válik a tanár-szülő közötti kommunikáció. Valamint a rendszer továbbfejlesztésével akár egy elektronikus napló is kidolgozható, mely az iskolán belül tanári vagy igazgatói jogkörrel rendelkezve megkönnyítené a statisztikai adatok elkészítését. Naprakész információkkal szolgálna az iskola adataival kapcsolatban. Természetesen mindehhez alapvető követelmény, hogy minden tanár elfogadja a rendszer létezését, és naprakészen vezesse mindazt, amit eddig papíron vezet, elektronikus formában is. Ez nyilvánvalóan nagy feladat az így is eléggé terhelt tanárok számára, de ha figyelembe vesszük a rendszer előnyeit, akkor érdemes ezt a plusz munkát ráfordítani.
Leírás
Kulcsszavak
érdemjegy, napló, PHO, MySql, HTML, normalizálás, rendszerterv
Forrás