Globális kihívás: A gyermekmunka megszüntetése

Dátum
Szerzők
Őri , Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja a gyermekmunka, mint világméretű probléma bemutatása. A mai napig növekvő tendenciát mutat a gyermekek foglalkoztatása, annak ellenére, hogy törvény tiltja. Az, hogy a munka egyes formái nevezhetők -e „gyermekmunkának”, a gyermek életkorától, a végzett munka típusától és a ledolgozott órák számától, valamint a munkavégzés feltételeitől és az egyes országok által követett céloktól függ. A válasz országonként, valamint ágazatonként eltérő. Az mindenesetre biztosan állítható, hogy ez a nagyon korai foglalkoztatás egy sokkal kevésbé hatékony felnőtt munkaerőt eredményez. Azonban ezen gyermekek valószínűleg soha nem ismerik fel a munkájukkal járó rövid és hosszú távú kockázatokat. Ezért elsődlegesen nekünk, fejlett országbeli embereknek kellene felismernünk ezt a problémát és belátnunk, hogy túl nagy arányban fordulnak elő gyerekek a munka világában a társadalmi optimumhoz képest, és nem csak azért, mert valamikor a jövőben ez hatással lehet ránk is, hanem mert erkölcsi felelőséggel tartozunk a gyerekek felé alapvető jogaikkal és lehetőségeikkel kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
gyermekmunka, szegénység, alulfoglalkoztatottság
Forrás