Kuflik az óvodában

Dátum
Szerzők
Juhász, Beatrix Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a kortárs gyermekirodalommal foglalkozik, részletesebben pedig Dániel András Kufli-sorozatával. A dolgozat első félében a kortárs gyermekirodalom jellegzetességeit kutattam, különböző kutatók és szerzők szakirodalmai által. Majd a dolgozat második felében különböző kutatási módszereket alkalmazva kérdeztem meg bizonyos célcsoportokat. Elsőként a szerzőhöz, Dániel Andráshoz fordultunk, és egy interjút készítettünk vele. Ezután a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodáihoz fordultam segítségért, amit egyébként öt tagintézmény alkot. Ezekbe az óvodákban járó gyermekek szüleihez fordultunk, majd elektronikusan kérdőíves felmérés formájában kérdeztük meg őket, arról hogy milyen mesével kapcsolatos szokásaik vannak és miként vélekednek a kortárs gyermekirodalomról. Végül pedig a kapott válaszokat kiértékeltük, és így született meg a szakdolgozat kutatásának eredménye.
Leírás
Kulcsszavak
mese, Dániel András, gyermekirodalom, irodalmi nevelés, óvodai nevelés
Forrás