Vezetői funkciók,stílusok és kvalitások a gyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A megfelelő, hatékony működéshez minden szervezetnek vezetésre és megfelelő vezetőre van szüksége. A vezető az, aki a kitűzött célok elérése érdekében kidolgozza a szükséges módszereket, meghatározza az eszközöket és a munkafolyamatokat, valamint kiválasztja az eredmény elérése érdekében a legmegfelelőbb embereket. A vezetés jelentése és a vezető funkciói, feladatai többféle megközelítésben is értelmezhetőek. A vezető feladatai a tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, döntés. Ez a felsorolás lefedi az oktatási vezetők funkcióit és feladatait, ám ezeket a vezető személye tölti meg tartalommal.Egy hatékony vezető számára fontosak azok a vezetői stílusok és ideális tulajdonságok is, melyek általánosságban célravezetők lehetnek és hasznosnak bizonyulnak. Lehetnek bizonyos változások egy intézmény életében, melyek esetén az intézmények átszervezésére van szükség és létrejönnek az intézményi társulások. A gyakorlatban ez többféleképpen is megvalósulhat.Ezek a változások hatással vannak az intézményben folyó munkára, a vezetőre, ebben az esetben a vezető személye összekapcsolódik az intézményi társulással és más vezetői tulajdonságok és feladatok kerülhetnek előtérbe, mint az önálló intézmények esetében.

Leírás
Kulcsszavak
vezetés, vezetői funkciók, vezetői stílusok, kvalitások, intézményi társulás
Forrás