Egészségmarketing - Bocsi Viki márkaépítése az online média segítségével

Dátum
Szerzők
Paksi, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként az egészségpiac vizsgálatát választottam. Témaválasztásom oka egyrészt, hogy a XXI. század egyik divatos kérdésköre a tudatos és egészséges táplálkozás, valamint magam is érintett vagyok a témában egészségügyi nehézségek miatt. Saját tapasztalatomból látom, hogy nem könnyű eligazodni az internet térhódításával az információk között, valójában mi a jó nekünk, és mi az, amivel valóban elérhetjük azt, amit szeretnénk. Legyen szó akár egészségünk megóvásáról, akár egészségünk helyreállításáról. Dolgozatomban Bocsi Viktória vállalkozását vizsgálom, mely egy fiatal, ám lendületesen fejlődő mikro vállalat, ami az egészségpiacra hatolt be 2015-ben azzal a céllal, hogy az egészségüket megőrizni vagy helyreállítani kívánó fogyasztóknak adjon lehetőséget és támogatást egy saját márka kiépítésével. A vállalat egy speciális és számomra figyelemfelkeltő formában működik. Ugyanis a vállalkozás csupán online kereshető fel, online működik és nincs személyes kapcsolattartás az ügyfelekkel. Kutatásom sikerének érdekében a szakirodalmi áttekintést követően - primer kutatás keretein belül - a vállalkozás vezetőjét kérdeztem egy mélyinterjúban a vállalkozásról, valamint az ügyfelek körében tettem közre egy online kérdőívet. A kapott eredmények vizsgálatával, összevetésével fogalmaztam meg az eredményeimet és javaslataimat.
Leírás
Kulcsszavak
egészségmarketing, Bocsi Viki, márkaépítés, egészségtudatosság
Forrás