Az Európai Unió és Magyarország családpolitikai célkitűzései - megvalósítás és megítélés

Dátum
Szerzők
Vonyik, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a családtámogatási politika bemutatása az Európai Unióban és Magyarországon. Az EU, valamint Magyarország demográfiai helyzetét a fertilitási ráta, népességszám-változás, házasságkötés vonalon mutatom be. Ezt követi az Európai Jogok Szociális alappillére, melynek bizonyos pontjai szorosan kapcsolódnak a családok támogatásához. Az EU és Magyarország családpolitikáját ezt követően prezentálom. Magyarország családpolitikáján belül bemutatok minden olyan igényelhető támogatási formát, mely bizonyos szinten hozzájárul a gyermeket nevelő családok megélhetéséhez. Az általam készített mélyinterjú vizsgálatának eredményeit ismertetem, végül összegzem az elért eredmények és a támogatási alapelv közötti megítéléseket.
Leírás
Kulcsszavak
családpolitika, családtámogatás, család, nagycsaládos
Forrás