A L’Oréal által használt marketingkommunikációs eszközök

Dátum
Szerzők
Borbély, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Marketingkommunikációs eszközök definiálása szakirodalom segítségével, majd gyakorlati példákon való bemutatása, a L'Oréal cég által végzett reklámok, kampányok segítségével. A bemutatott marketingkommunikációs eszközök hatékonyságáról alkotott téziseim ismertetése. Kérdőíves formában, felmérést végzek a marketingkommunikációs eszközök hatékonyságáról nemenként, korosztályonként bontva és a szakmabeliekre nézve. A felmérés eredményeit elemzem és összevetem a felállított téziseimmel.
Leírás
Kulcsszavak
marketingkommunikáció
Forrás